• Measurement Unit

  • Change Your Currency

  • info@pattayabayrealestate.com
click to enable zoom
loading...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
We found 0 results. View results
Your search results

วิธีการเกษียณอายุในประเทศไทย

Posted by alex on March 3, 2022
0

การเกษียณอายุในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายเท่าไร? หากคุณกำลังพิจารณาที่จะเกษียณอายุในประเทศไทย การอยู่อาศัยอย่างสะดวกสบายมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อย ค่าครองชีพในประเทศไทยโดยทั่วไปจะต่ำกว่าค่าครองชีพในสหรัฐฯ ประมาณ 30% – 40% โดยเว็บไซต์ Numbeo ซึ่งเป็นไซต์ที่รวบรวมข้อมูลค่าครองชีพจากทั่วโลก

การเคหะ ค่าครองชีพในหาดพัทยา ประเทศไทย ค่อนข้างต่ำ ประมาณการสำหรับค่าใช้จ่ายที่ฉันจะพูดคือประมาณ 40 ถึง 60% ของค่าครองชีพในสหรัฐอเมริกา

รับทำวีซ่าเกษียณอายุเบื้องต้นสำหรับประเทศไทย

พลเมืองของสหรัฐอเมริกาและยุโรปส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อมาประเทศไทย สิ่งที่คุณต้องมีคือหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและกำหนดการเดินทางกลับก่อนเข้าประเทศ

หากคุณต้องการเกษียณอายุในประเทศไทย คุณจะต้องได้รับวีซ่าเกษียณอายุ หรือที่เรียกว่าวีซ่าพำนักระยะยาวแบบชั่วคราว (Non-Immigrant Long Stay Visa) สามารถทำได้ในประเทศไทยหรือที่สถานกงสุลในประเทศบ้านเกิดของคุณ ขั้นตอนการขอวีซ่าเกษียณอายุนั้นค่อนข้างง่าย แต่ก็อาจใช้เวลานานขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้จ่ายเพื่อการเกษียณของคุณอย่างไร

ในการขอวีซ่าดังกล่าว คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 50 ปี และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม คุณต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุอย่างน้อยหนึ่งปี สุดท้าย คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินบางประการ

Compare Listings