• Measurement Unit

  • Change Your Currency

  • info@pattayabayrealestate.com
We found 0 results. View results
Your search results

รีไฟแนนซ์

รีไฟแนนซ์

การรีไฟแนนซ์บ้านหมายความว่าอย่างไร? มีเหตุผลสองสามประการที่ทำให้ผู้คนรีไฟแนนซ์บ้านของพวกเขา คุณสามารถใช้การรีไฟแนนซ์เงินสดเพื่อใช้ส่วนของบ้านของคุณหรือเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้นและ/หรือการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่า

ธนาคารเอกชน

ไม่อยากยุ่งยากในการสมัครสินเชื่อธนาคาร คุณไม่จำเป็นต้องมีประวัติทางการเงินที่ดี สามารถกู้หนี้ได้เท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเจ้าของบ้านและผู้ซื้อเป็นหลัก

Compare Listings